Yapı Kullanma İzin Belgesi Gerekli Evrakları

Yapı Kullanma İzin Belgesi İçin Gerekli Evrak Listesi

—Dilekçe

— 1 Adet Yapı Ruhsatı Fotokopisi

— İş Bitirme Tutanağı

— Tapu Fotokopisi

— S.G.K İlişiksizlik Belgesi(Soğuk mühürlü ve aslı)

— Enerji Kimlik Belgesi

— Asansör İşletme Ruhsatı

— İskan için alınan Numarataj yazısı

— Sığınak Raporu

— Aplikasyon Krokisi