• Neden MT Yapı Denetim ?

  En iyi denetim ve hizmet anlayışına sahip olduğumuz için!

  Neden MT Yapı Denetim ?
   
 • Neden MT Yapı Denetim ?

  Yapıların kanun ve yönetmeliklere uygun ve eksiksiz imalatları için.

  Neden MT Yapı Denetim ?
   
 • Neden MT Yapı Denetim ?

  Kağıt üzerinde kalmayan yerinde ve zamanında denetimler için.

  Neden MT Yapı Denetim ?
   
 • Neden MT Yapı Denetim ?

  Depreme dayanıklı güvenli yapılar için.

  Neden MT Yapı Denetim ?
   
 • Neden MT Yapı Denetim ?

  Çünkü insan hayatında değer veriyoruz.

  Neden MT Yapı Denetim ?
   
 • Neden MT Yapı Denetim ?

  “İnsan Kaynaklarına” değer verdiğimiz için.

  Neden MT Yapı Denetim ?
   
 • Neden MT Yapı Denetim ?

  Seçkin ve kaliteli uzman kadromuz için.

  Neden MT Yapı Denetim ?
   

Yapı Denetimi Nedir ?

Yapı Denetim, adından da anlaşılacağı gibi yapıyı (yapılaşmayı) denetleyen bir sistemdir. Yapı Denetimi Hakkındaki 595 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile başlatılan ve bu kararname yerine, 13.07.2001 tarihinde 24461 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış bulunan Yapı Denetim hakkındaki 4708 Sayılı Kanunu ile devam ettirilen, Can ve Mal emniyetini birinci planda tutan, çağdaş ölçü ve standartları içeren, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önleyen bir sistemdir.

Neden Yapı Denetim ?

Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birisinin içerisinde bulunan, ülkemiz topraklarının %92′sı farklı oranlarda deprem tehlikesine sahip olan ve nüfusunun % 95′i sanayimizin % 98′i bu bölgelerde konumlanmış ülkemizde, uzun yıllardır yürürlükte olan imar ve afetler mevzuatındaki çeşitli hükümlere rağmen uygulamada etkili bir yapı denetiminin sağlanamadığı bir gerçektir. Ülkemizde son 20 yıl içerisinde meydana gelen her depremden sonra bu durumun olumsuz sonuçları.

Denetimin Kapsadığı Alanlar ?

Yapı Denetimi Kanunu Türkiye genelinde ilk olarak 19 pilot ili kapsamaktaydı. Bu iller Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova’dır. 2011 yılı itibariyle bütün illeri kapsayacak şekilde yürülüğe girdi.. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde inşa edilecek yapıların denetimi bu kanun hükümlerine tabi olduğundan tüm bu yapılara Yapı Denetim Kuruluşları’nca denetleme mecburiyeti getirilmiştir.

Mevzuat.

Bu Yönetmelik, yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarların çalışma usul ve esaslarını, bu kuruluşlarda görev alacak denetçi mimar ve mühendisler ile diğer görevlilerde aranacak nitelikleri, yapı denetim komisyonunun çalışma usul ve esaslarını, yapı denetimi hizmet sözleşmesi düzenlenmesi ve hizmet bedellerinin ödenmesi esaslarını, yapı denetim kuruluşları ile bu kuruluşların denetçi mimar ve mühendislerinin sicil raporlarının tutulmasına ve yapılara sertifika verilmesine dair usul ve esasları kapsar.


Yapı Ruhsatı (İnşaat) Belgeleri  Yapı Kullanım İzin Belgeleri  |  İZSU ve Kanal Belgeleri  |  İmar Durum Belgeleri –MT Yapı Denetim