Hizmetlerimiz

Proje Kontrolü

 • 1. Zemin etüd raporlarını inceleyerek emniyet gerilim katsayısının kontrolünü yapmak
 • 2. Mimari projeyi inceleyerek, Binanın imar planına ve diğer ilgili yönetmeliklere, mühendislik ve mimarlık projelendirme esaslarına uygunluğunu kontrol etmek
 • 3. Betonarme projesini ve statik hesaplarını; Taşıyıcı sistemin TSE 500′e ve afet bölgelerine yapılacak yapılar hakkında yönetmeliğe göre hesaplandığını, temel sisteminin zemin etüd raporuna uygunluğunu kontrol etmek. Mimari projeyle çakıştırmak ve varsa uyumsuz olan yerlerin düzeltilmesini sağlamak
 • 4. Elektrik ve Mekanik tesisat projelerinin ilgili kurum ve kuruluşların yönetmeliklerine uygunluğunu kontrol etmek. Mimari projeyle çakıştırmak ve varsa uyumsuz olan yerlerin düzeltilmesini sağlamak

Yapı Kontrolü

  • 01.Aplikasyon kontrolü,
  • 02.Kazı ve zemin kotu kontrolü,
  • 03.Temel altı hazırlık kontrolü (grobeton / su yalıtımı koruma şapı / drenaj / topraklama)
  • 04.Kalıp kontrolü
  • 05.Donatı kontrolü,
  • 06.Beton dökümü kontrolü (Beton yapı denetim kuruluşunun yardımcı kontrol elemanlarının gözetiminde dökülür ve beton numuneleri, mutlak döküm yerinde ve sorumlu mühendis ile birlikte deneyi yapacak laboratuar sorumlusu tarafından alınır.
  • 07.Beton dayanımı kontrolü,
  • 08.Beton bakımı kontrolü,
  • 09.Subasman kontrolü,
  • 10.Yalıtım kontolü (ısı / su / ses)
  • 11.Duvar imalatı kontrolü
  • 12.İnce yapı kontrolleri (sıva-ahşap işleri / yer-duvar kaplama / boya/ montaj)
  • 13.Pis su, temiz su, havalandırma, soğutma, doğalgaz, arıtma kontrolleri
  • 14.Mekanik tesisat ve elektrik tesisatı kontrolleri
  • 15.İşçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarının kontrolü (her aşamada ve sürekli)
  • 16.Yapıda kullanılan her türlü malzemenin, imalatın ve yapı elemanlarının standartlarına uygunluğunu T.C. Bayındırlık Bakanlığınca ve Türk Standartları Enstitüsünce yeterliliği kabul edilen gerçek ve tüzel kişilere ait laboratuarlarda test ettirerek test raporlarını ilgili idareye göndermek.