Hedeflerimiz:

 • 1. İnsan sağlığı ve güvenliğini en üst seviyede tutacak olası afetlere karşı sağlam yapılar üretilmesini sağlamak,
 • 2. Güncel teknolojiyi kullanarak ekonomik, estetik, fonksiyonel, yapılar üretilmesini sağlamak,
 • 3. Çarpık kentleşmenim önüne geçerek, huzurlu, güvenli ve rahat yaşanacak ortamlar oluşturulmasını sağlamak,
 • 4. İmar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak,
 • 5. Yangına karşı emniyetli, ısı, su ve ses yalıtımı olan, altyapı sistemleri, mekanik ve elektrik tesisatları tam ve kusursuz çalışan yapılar üretilmesini sağlamak,
 • 6. Çevre ve insan odaklı yapılar üretilmesini sağlamak.

İlkelerimiz:

  • 1. Çarpık kentleşmenin önüne geçerek planlı, kaliteli ve kontrollü yapılar üretilmesini sağlamak
  • 2. Denetimsizlik ve ihmal nedenleriyle zarara uğrayan üçüncü şahısların haklarını korumak,
  • 3. Yapı üretiminde kusur, ihmal ve yetersizliği görülen yapı sorumlularına karşı gerekli işlemleri yerine getirmek,
  • 4. Yapıda can ve mal güvenliğini sağlamak, ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak,
  • 5. Depreme dayanıklı, çağdaş norm ve standartta yapı üretmek,