Hakkımızda

hakkimizda

29 Haziran 2001 kabul tarih ve 4708 sayılı no ile yürürlüğe giren Yapı Denetimi Hakkında Kanun ülkemizde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Amaç, Kapsam ve Tanımlar bölümünde “Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” cümlesi ile başlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda kurulan MT Yapı Denetim Konya merkez olmak üzere kanunun geçerli olduğu illerde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yapı denetim firmaları içerisinde ilk kurulanlar arasında olan , ISO 9001-2008, TÜV SÜD sahibi MT Yapı Denetim olarak, yasanın verdiği yetkiler dahilinde, mühendislik kurallarına uygun olarak çağdaş standartlarda yapı denetimi hizmetini sürdürmektedir. Şirket ilkelerimiz; etik değerlere bağlı kalarak, teknik yenilikleri takip etmek ve her geçen gün kendini geliştirerek hizmet sunmaktır. Profesyonelce yaklaşım, analiz, çözüm ve sonuç üreterek, kendi kulvarımızda önder olmak hedeflerimiz arasında başta yer almaktadır.

MT Yapı Denetim olarak, denetçi mimar ve mühendis seçerken bilfiil proje ve şantiye deneyimli, özellikli projelerde görev almış, kanunun öngördüğü denetçi özelliklerine haiz kişiler olmasına özen gösteriyoruz.

Firmamızda görev alan yardımcı kontrol mühendisleri ve denetçi mimar ve mühendisleri teknolojik gelişmelere bağlantılı olarak konunun uzman kişilerini davet ederek eğitim ve seminerleri periyodik olarak almaktadırlar.

Bugüne kadar yaptığımız çalışmaların bundan sonra yapacaklarımıza referans olacağını düşünüyoruz.