Gerekli Belgeler

YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

-Yapı Ruhsat dilekçesi

-Yapı sahibi kimlik fotokopileri, imza sirküleri ve ikametgahları

-Tapu sicil belgesi (Tapu tarihi 3 ayı geçmiş ise güncel liste alınacaktır. )

-İmar çapı

-Ölçü Krokisi ve plankote

-Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik tes. Projeleri ve Zemin etüdü

-Proje Müellif sicil belgeleri

-M2 cetveli

-Numarataj belgesi (B.Şehir Kent bilgi sistem md.lüğü)

-Onaylı zemin etüdü

Yapı Müteahhidine Ait Belgeler

-Müteahhitlik yapı sicil belgesi

-Vergi levhası fotokopisi

-Şirket yetkilisi kimlik fotokopisi ve İmza sirküsü

-Yapı sahibi ile yapılan sözleşme (Noter tasdikli olacak, yapı sahibi ile müteahhid farklı olduğu durumlarda )

Şantiye Şefine Ait Evraklar

-Şantiye şefi oda belgesi (Tekniker veya Teknik Öğr. olursa diploma fotokopisi )

-Şantiye şefi sözleşmesi (Yapı sahibi, Mim.İnş.Elek.Mak.Müh. ise Yapı Denetim Sözleşmesinde Belirtmek

kaydı ile sözleşmeye gerek yoktur.)

-Şantiye şefi ikametgah ve imza sirküsü

Yapı Denetim Firmasına Ait Evraklar  (FİRMAMIZ TARAFINDAN DÜZENLENECEK EVRAKLAR)

-Yapı denetim yetkilisinin imza sirküsü ve güncel ikametgah bilgileri

-Yapı denetim izin belgesi

-YİBF belgesi Yapı denetim Yetkisi imzalı

-Yapı denetim sözleşmesi ( yapı sahibi ve denetim firması arasında hizmet sözleşmesi)

-Yapı denetim taahhütnamesi

-Yapı denetim makbuzu ( İlgili Mal Müdürlüğü Hesabına Mal Sahibi Tarafından Yatırılacak Bedel Makbuzu)

-Damga vergisi makbuzu veya (defter fotokopisi )

-Uygulama denetçisi ve Yardımcı kontrol elemanı imza sirküsü ve ikametgah belgesi

NOT : Yapı Müteahhidi yapı sahibi ise Ticaret odası kaydı ve Vergi mükellefi olması gerekir